Detailplaneering

Up

Väimela mõisa MÜ detailplaneering - kehtestatud

Kooskõlastus Haridus ja teadusministeerium
Kooskõlastus Keskkonnaamet
Kooskõlastus Muinsuskaitseamet
Strateegilise keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine
Väimela mõisa mü detailplaneeringu algatamise otsus
Väimela mõisa mü detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamise otsus
Väimela mõisa mü detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
 
 
Powered by Phoca Download