Detailplaneering

Up

Väimela mõisa MÜ detailplaneering - kehtestatud

Strateegilise keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine
Kooskõlastus Muinsuskaitseamet
Kooskõlastus Keskkonnaamet
Kooskõlastus Haridus ja teadusministeerium
Väimela mõisa mü detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Väimela mõisa mü detailplaneeringu avalikule väljapanekule suunamise otsus
Väimela mõisa mü detailplaneeringu algatamise otsus
 
 
Powered by Phoca Download