Info 2013 programmi kohta

Taotleja ja kaastaotleja(te) nimi

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud oma-ja kaasfinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Projekti algus

Projekti lõpp

Aruande esitamise tähtaeg

Signe Kasuk

Puurkaevu rajamine

1638,17

1638,17

1639,66

4 916

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Karin Luksepp

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

964,71

964,72

964,57

2894

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Anneli Kangur

Savioru talu, Vagula küla, Võru vald joogikõlbliku vee saamisekspuurkaevu rajamine, kruusatee korrastamine

2758,14

2758,14

2757,72

8274

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Ele Paju Agnes Palo                

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1947,33

1947,34

1947,33

5842

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Ülle Viljasaar

Puurkaevu rajamine Savemäe kinnistule, Meeliku külas Võru vallas

2150

2150

2152

6452

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Priit Koido

Rabaveere talu puurkaevu projekteerimine ja ehitamine

1690

1690

1690

5070

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Annika Kungus

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1450

1450

1504

4404

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Marika Pihus

Erastsaare talu kanalisatsiooni rajamine

1280

1280

1280

3840

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Jaanus Krull

Lätte talu kanalisatsioonisüsteemid

920,43

920,42

920,15

2761

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Ulvi Varik

Reovee imbsüsteem

893,62

893,61

896,77

2684

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Mirjam Dremljuga

Puurkaevu rajamine

2160

2160

2160

6480

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Aare Papp

Puurkaevu rajamine

2147,6

2147,6

3894,8

8190

23.12.2013

23.12.2014

23.01.2015

Alus: Võru Vallavalitsuse 16.12.2013 korraldus nr 287

Käivitub uus hajaasustuse programm

Võru maavanem kuulutab avatuks hajaasustuse programmi 2013. aasta vooru alates 22. augustist 2013. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Võrumaakonnas saavad taotlusi esitada Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18 aastane isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18 aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  1. veesüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemid

 Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7. oktoober 2013. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel www.eas.ee.

Maakondlik programmi kontaktisik on Anti Allas, Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, tel 786 8319, 53 400 409 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Hajaasustuse programmi 2013 vooru infopäev toimub 27.09.2013 kell 15:00

Võru Vallavalitsus koostöös Võru Maavalitsusega korraldavad 27. septembril 2013 algusega kell 15:00 Võru vallamaja II korrusel hajaasustuse programmi tutvustava infopäeva. Programmi tutvustavad ja Teie küsimustele vastavad Võru Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Anti Allas ja Võru valla abivallavanem Kalmer Puusepp.

 

VÕRU VALLAVALITSUS

K O R R A L D U S

 

Võru                                                                                                      11.10.2013 nr 230

 

„Võrumaa hajaasustuse programm 2013“
raames esitatud taotluste läbivaatamise

komisjoni moodustamine

Lähtudes regionaalministri 07.06.2013 käskkirja nr 1-4/106 punktist 11.7.

Võru Vallavalitsus

k o r r a l d a b:

1. Kinnitada "Võrumaa hajaasustuse programm 2013“ raames esitatud taotluste läbivaatamise komisjoni :

Kalmer Puusepp, komisjoni esimees

Priit Süüden, komisjoni liige

Georg Ruuda, komisjoni liige

Väino Repp, komisjoni liige

Meelis Koppel, komisjoni liige

Peeter Haug, komisjoni liige

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

Georg Ruuda

Vallavanem                                                                                               Eesi Tombak

                                                                                                                Vallasekretär