Noorsootöö on tingimuste loomine noori arendavaks tegevuseks, mis  võimaldab neil vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja tööd. Noorsootöö sisuks on noorte (7-26-aastaste) sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist  arengut.

Parksepa Keskkoolis ja Puiga Põhikoolis on noortel võimalus osaleda huvialaringide töös. Valla spordiorganisatsioonid  Parksepa Spordiklubi, Puiga APS, Spordiühing Virmar pakuvad lastele ja noortele spordiüritusi, võistlusi ning treenimisvõimalusi. Väimela Tervisekeskuse ruumides on võimalik kõikidel huvilistel osaleda aeroobika,  lauatennise- ja ujumistreeningutel ning – võistlustel.

Väimela Tervisekeskus  http://www.vaimelatk.ee  

Võru valla õpilastest õpib Võru Muusikakoolis, Võru Spordikoolis ja Võru Kunstikoolis ligikaudu 150 õpilast, lisaks käib sama palju õpilasi huviharidust pakkuvates mittetulundusühingutes: MTÜ-s Aila Näpustuudio, judoklubis Rei, Võru Spordiklubis Budokai,  MTÜ Spordiklubis  ProFit Võru Huvikeskus, MTÜ-s Hilaro Loovuskool, tantsurühmas Hopser, tantsuklubis Maarja, MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid, MTÜ Spordiühingus Ekstreempark.

Koostöös Võru Linna-  ja  vallavalitsusega  on loodud

Võru Noortekeskus MTÜ  

Kodulehekülg www.vorumaanoor.ee 

11936

NOORTEKAS - NOORTE TEGUDE KASVULAVA

Koostöögrupp Võrumaa II, kuhu kuuluvad Vastseliina, Võru, Misso, Meremäe ja Lasva vallad, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud arengueesmärgid noorsootöövaldkonnas ning koostati kahe aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: 10.10.2016 kuni 10.10.2018

Programmi maksumus: 111 672 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Vastseliina, Misso, Meremäe, Võru ja Lasva valla noori on kaasatud noorsootöösse.

Lisainfo: Projekti kõiki tegevusi kajastatakse facebooki lehel NoorTeKas- Noorte Tegude Kasvulava, kõikide valdade kodulehtedel ja kohalikes lehtedes.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Võru vallaga seotud tegevuste koordinaator on Mai Timmi, tel  5 194 1537.