On rõõm tõdeda, et  koolivaheaegade sisustamine on muutunud traditsiooniks. Ettevõtlike mittetulundusühingute, spordiklubide, külaseltside  liidreid toetavad laagrite korraldamisel  nii kultuuri-, haridus-, sotsiaalministeerium kui ka  kohalikud omavalitsused. Tegevuste pakkumine noortele on hoogustunud, paraku napib ettevõtteid, kus noored võiksid tööd leida.Väide, et noored ei taha või ei viitsi tööd teha, peab paika vaid siis, kui loobume ise neile võimaluste loomisest. Lapsed ja noored õpivad läbi tegevuste, eeskujude kaudu. Püüdkem neile siis toeks olla.

Võru Vallavalisus on  valla  noortele   töö- ja puhkelaagreid korraldanud 2003.a. alates. Esimesel aastal töötas üks rühm Puiga kooli juures. Järgnevatel aastatel on vahetusi olnud suve jooksul kaks. Rühmades on  noored  vanuses 13-17. Hommikupoolikutel töötavad noored  valla ettevõtetes või valla heakorratöid tehes, õhtupoolikutel toimuvad spordimängud, meisterdamised , matkad, ekskursioonid jne. Noored liiklevad jalgratastega ja ööbivad koolides.

2006.a. suvest  kannab laager Õpilasmaleva nimetust ning malevarühmade tööd korraldab Võru Noortekeskus. Suve jooksul töötavad kolme-nelja rühma lapsed Võru vallas, Lasva ja Sõmerpalu valla taludes.