Võru valla elanikel on võimalus  ära anda järgmisi  jäätmeid:

Keskkonnajaam
Lühike tn 1, Võru (sissesõit Pikalt tänavalt, Päästeameti taga)
Avatud: T-L 8-16 E, P - suletud

Umbsaare jäätmekeskus
Umbsaare, Võru vald
Avatud: E-R 8-16      L-P suletud

Rohkem infot
www.jaatmekeskus.voru.ee

Eraisikutelt võetakse vastu:

Papp ja paber

Pakendid

Metall

Aknaklaas

Ehitusjäätmed

Asbest (eterniitplaadid)

Vana rehvid

Vana mööbel

Elektri ja elektroonika jäätmed

Vahtplast

Ohtlikud jäätmed (pliiakud, õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, värvijäätmed, päevavalguslambid, patareid, kemikaalid)

Võru linna keskkonnajaamas jäätmete vastuvõtu hinnad
Jäätmete nimetus  Hind kroonides käibemaksuga
 Paber- ja kartongpakendid  tasuta
 Plastpakendid  tasuta
 Metallpakendid  tasuta
 Klaaspakendid  tasuta
 Vanarehvid  tasuta
 Paber ja kartong  tasuta
Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed  tasuta
 Metallid  tasuta
 Aia- ja haljastujäätmed  tasuta
 Suurjäätmed (kompleksne rikkumata mööbel)  tasuta
 Ohtlikud jäätmed (ainult eraisikutelt)  tasuta
 Komposiitpakendid (vahtplast)  tasuta
 Klaas (aknaklaas) 0,1 eurot/kg
 Suurjäätmed 15 eurot/m3
 Suurjäätmed 0,1 eurot/kg
 Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted 0,1 eurot/kg
 Kipsipõhised ehitusmaterjalid 0,1 eurot/kg
 Muu ehitus- ja lammutuspraht 0,1 eurot/kg
 Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 0,1 eurot/kg

Cirkle K Võru Kesklinna tankla,
Jüri 45, Võru. Avatud 24h.
Jäätmete liigid: pliiakud, õlijäätmed, õlifiltrid.

AS Favora tankla,
Vilja 6, Võru. Avatud 24 h.
Jäätmete liigid: pliiakud, õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldav pakend, patareid

Võru valla elanikelt võetakse tasuta vastu  jäätmeid:

 Parksepa  paberi ja papikonteinerid  Karja tn, Männi tn                      
   segapaberikonteinerid  Karja tn, Männi tn
   klaaspakendikonteinerid  Parksepa kaupluse juures
 Väimela  paberi ja papikonteinerid  Põllu tee lõpus jäätmekogumispunktis
   segapaberikonteinerid  Põllu tee lõpus jäätmekogumispunktis
   klaaspakendikonteinerid  Põllu tee lõpus jäätmekogumispunktis
 Kose  paberi ja papikonteinerid  Kose 8 juures
   segapaberikonteinerid  Kose 8, Kose 7, Kose 5, kose 2 ja Valgjärve juures
 Navi    Navi kaupluse juures

 Segapakendi konteinerisse võib panna: puhtaid klaaspudeleid, plastikpudeleid, karpe, topse, metallpurke ja tetrapakke.