Kasuta Kodanikuportaali dokumentide saatmiseks!

Kodanikuportaal on keskkond, kus kodanikel ja ettevõtjatel on võimalik omavalitsuste ja riigiasutustega digitaalselt suhelda ning mille abil omavalitsused ja riigiasutused osutavad e-teeenuseid.
Kodanikuportaali saab siseneda www.eesti.ee ning lingi Kodanikuportaal alt, kasutades selleks ID-kaarti ja kaardilugejat või internetipanga kasutajatunnuseid.

Praegu meie poolt pakutavad e-teenused kodanikele:
ametliku kirja/teabenõude/teate saatmine
Praegu meie poolt pakutavad e-teenused ettevõtjatele:
ametliku kirja/teabenõude/teate saatmine

Meie ametnikel on Teie poolt saadetud dokumendile võimalik vastata nii Kodanikuportaali vastust saates kui ka kasutades teisi sidevahendeid. Teile vastamine sõltub soovitud vastuse saamise viisist, mille olete Kodanikuportaalis valinud.

Ootame Teie kirju aadressilt www.eesti.ee

E-teenused on välja arendatud koostöös Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega ja kasutame Amphora tarkvara.