Omavalitsuse ülesandeks on rahvuskultuuri säilitamine, kaitsmine ja populariseerimine ning selle arengut soodustavate tingimuste loomine, kultuuriloolise eripära arendamine ja säilitamine. Eesmärgiks on pakkuda inimestele nende elukohas mitmekülgset vaba aega sisustavat ning vaimseid võimeid ja esteetilist meelt arendavaid võimalusi eneseteostamiseks ja meelelahutuseks. Vallavalitsus püüab säilitada olemasolevaid kultuuriasutusi. Samuti tuleb püüda säilitada koduküla kultuuritraditsioone. Pikaajaliste traditsioonidega MTÜ Tagaküla Laulu- ja Mänguselts Kungla, mis tegutseb endises Kungla rahvamajas, korraldab mitmesuguseid üritusi piirkonna elanikele. Maja on renoveeritud ning saanud uue hingamise.

Võru valla lõunapoolsesse külge jääb Puiga külatraditsioone turgutav MTÜ Aktiivsete Puigalaste Selts. Noorte inimeste eestvedamisel korraldatakse talguid ja ühisettevõtmisi.

2006.a. valmis Navi Seltsimaja Euroopa Liidu struktuurfondide abirahadega. Hoone on leidnud aktiivset kasutamist nii külaelanike kui ka lähipiirkonna inimeste poolt. Tegutsevad mitmed ringid (line-tantsu ring, seltskonnatants, spordiring jne.), korraldatakse külapidusid ja traditsioonilisi spordiüritusi.

Loodud on elujõuline Juba külaselts ja ühisettevõtmisi toimub Meegomäe külas.

Raamatukogud on omalaadseteks seltsi- ja kohaliku teabeelu keskusteks. Raamatukogu baasil korraldatakse kohalikele elanikele kokkusaamisi, kultuuriüritusi, nõupidamisi, samuti tegutsevad raamatukogud  internetipunktidena.

Võru vallas on järgmised kultuuriasutused:

1. Parksepa rahvamaja

Parksepa rahvamaja kasutab oma tööks Parksepa Keskkooli ruume. Rahvamaja koordineerib järgmiste kollektiivide tööd:

Puhkpilliorkester Kungla, mis on väga pikaajaliste traditsioonidega. Orkestris mängib 30 inimest. Tänu noorte mängijate kollektiivi kaasamisele on orkester arenev, vanu traditsioone jätkav ja elujõuline. Traditsiooniks on kujunenud  Kungla puhkpilliorkestri aastapäeva tähistamine külaliskollektiivide osavõtul, külalisesinemised, Võrumaa ja Tallinna laulupidudel  osalemine. Rahvatantsurühm Tsuua Sulatsõ, kapell Asjapuud; lauluansambel ja kapell Vannamuudu; folklooriringid lastele ja täiskasvanutele; line-dance rühm; naiskoor Lapi laulijad

Parksepa Rahvamaja haldusalas on Parksepa laululava, kus toimuvad suvepeod ja Parksepa Kanariku 7 saal, kus on Parksepa inimestel võimalus kohviõhtuid korraldada, reisimuljeid pajatada, käsitööd teha jne.

2.Puiga rahvamaja

Puiga rahvamaja kasutab  tööks Puiga Põhikooli ruume. Puiga rahvamaja nime all tegutsevad järgmised kollektiivid: Kolepi segakoor (asutatud 1870), mis on väga pikaajaliste traditsioonidega ja milles osaleb 20 lauljat ümberkaudsetest küladest ja taludest; savi- ja nahkehistöö ring; rahvatantsurühm Hõbedane; sõnakunstiring; aeroobikaring.Viimased ringid on tegutsenud aastaid, huviliste olemasolu on muutnud need elujõuliseks. Osa võtavad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Traditsiooniliseks on muutunud külalisesinemised, Tuglase päeva ja võrukeelsete näitemängude päeva korraldamine, jõulupeod, vastla- ja jaanipäeva tähistamine, ühised spordivõistlused ja –peod.

3.Puiga raamatukogu

Puiga raamatukogu töötab Puiga Põhikooli ruumides 1996. aastast alates. Fondis on 15 357 raamatut ja ajakirja. Raamatukogu külastab aastas üle 300 lugeja.Külastuste arv aastas on üle 8000, kojulaenutuste arv 5300.

2. Kirepi raamatukogu

Raamatukogu asub korrusmajas Kose alevikus Valgjärve 4. Fondis on 11 246 raamatut ja ajakirja. Raamatukogu külastab üle 500 lugeja. Külastuste arv aastas on üle  6100, kojulaenutuste arv 9082.

3. Parksepa raamatukogu

Parksepa raamatukogu asub Parksepa alevikus Kanariku 7. Fondis on 14 836 raamatut ja ajakirja. Raamatukogu  külastab aastas üle 460 lugeja. Külastuste arv aastas ulatub 7000, kojulaenutuste arv 15 185.