Võru valla majandada on tänavavalgustus Parksepas, Väimelas, Võlsi teel, Kosel, Meegomäel, Puigal ja Navil.

Lisaks tänavavalgustusele kannab vald hoolt ka kergliiklusteede valgustuse eest Võru-Väimela-Parksepa, Räpina mnt, Kose-Puiga ja Kose-Kirepi suunal.

Tänavavalgustuse korrahoiu tagamisega tegeleb vallas abivallavanem, tel +372 782 1371.