Teabenõue

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse vallavalitsuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite vallavalitsuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamistähtaeg pikem (märgukirja või selgitustaotluse puhul 30 kalendripäeva).

Palun pöörake tähelepanu * tähistatud väljadele mis on kohustulikud täita ja teabenõudele vastamise viisi valimisele. Teie kontaktandmed ning soovitav teabenõude täitmise viis on omavahel seotud (nt kui soovite vastust e-postiga, peab olema sisestatud ka e-posti aadress).