VÕRU VALLAVOLIKOGU

 

O T S U S                                                                                       08.04.2015 nr 94

 

 

Võru

2015.a. teehoiutööde kava kinnitamine

Lähtudes Kohaliku omavalitusse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja teeseaduse § 14 ning Võru Vallavalitsuse ettepanekust

Võru Vallavolikogu

O t s u s t a b :

  1. Kinnitada Võru vallas 2015.aastal teede hoolduse, -remondi ja ehituse kava vastavalt lisale (Lisa nr 1).
  1. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

 

Priit Süüden

Volikogu esimees


                                                               Lisa 1: Võru Vallavolikogu otsuse nr 94

08.04.2015.a. juurde                                                                                              

       VÕRU VALLA TEEHOIUTÖÖDE KAVA   2015.a. (käibemaksuga)

Jrknr.

Teostatavad   tööd

Planeeritud   maksumus

I

TEEHOOLDETÖÖD

 

1

Lume- ja libeduse   tõrje, GPS

35 000.-

2

Teede   hööveldamine

15 000.-

3

Teepeenarde   likvideerimine

10 000.-

4

Kruuskattega   teede hooldus (sõelutud kruusa pealevedu)

25 500.-

5

Asfaltkatete   remont

12 000.-

6

Teepeenarde   niitmine

5 000.-

7

Kergliiklusteede   hooldamine (harjamine)

5 500.-

8

Ettenägemata tööd   (uhtumised, truubid jm.)

3 000.-

 

KOKKU:                                                                                        RESERV:

111 000.-

15 000.-

II

EHITUS   JA REMONT (INVESTEERINGUD)

 

1

Kruuskatete   remont sõelutud kruusaga

15 000.-

2

Liikluskorraldusvahendite   paigaldamine

3 500.-

3

Katete   korduspindamised

 
 

Tee nr. 252   Lüüste – Meegomäe     580 m.

4 750.-

 

Tee nr. 267   Vähkjärve – Rootsi       950 m.

6 650.-

 

Tee nr. 429 Pargi   tee           315 m.

2 205.-

 

Tee nr. 612   Karikakra - Tõrsaare     490 m.

7 840.-

 

Tee nr.313   Valgjärve tn.           360 m.

2 880.-

 

Tee nr. 311   Karikakra – Kirepi           200 m.

1 400.-

 

Tee nr. 541   Kaupluse – Navi töökoja   590 m.

5 500.-

 

Tee nr. 447   Tervisekeskuse – Katlamaja 145   m.

1 650.-

4

Teede   renoveerimine

 
 

Tee nr. 308   Kirepi – Härma   200 m.

1 000.-

 

Tee nr. 296   Aime                105 m.

525.-

 

Tee nr. 072   Palometsa – Umbsaare   300m.

3 500.-

 

Tee nr. 536   Ruusaaugu – Treimäe   840m.

4 200.-

 

Tee nr. 514 Navi – Loosu     1600 m.

8 000.-

 

Tee nr. 512   Raiste – Kiimaringi – Zopa   1200

6 000.-

 

Tee nr. 500 Pähna   – Runda     600 m.

   3 000.-

 

Tee nr. 119   Soemetsa – Väljamäe aiandi 660 m.

3 300.-

 

Tee nr. 507 Turnu                         150 m.

       750.-

 

Tee nr 257 Käätso   tee                 150 m.

750.-

5

Katete ehitamine   (katte ehitamine – 2,5 x pindamine)

 
 

Tee nr. 607 Tulbi   tn.                   320 m.

6 720.-

 

Tee nr. 606   Kreegi tn.                 350 m.

7 350.-

 

Tee nr 409   Jõeveere tee             530 m.

9 100.-

 

KOKKU:

RESERV:

105 570.-

18 750.-

                 HOOLDUS-, EHITUS- JA REMONDITÖÖD KOKKU:   216 570.-        

                                                                                               RESERV:       33 750.-

Koostas:     Peep Kimmel

                   Majandusspetsialist