Võrumaa paistab silma omapäradega, mida mujalt üle Eesti ei leia. Olgu selleks ürgne loodus või traditsiooniline kultuur ja elulaad, millest välja kasvamas uued põnevad algatused - Võrumaa on mitmes mõttes "kõige-kõige"!

Loodus hingab Võrumaal omas rütmis: nelja aastaaja vaheldumises, külmades talvedes ja soojades suvedes.

Vana-Võrumaad ühendav kultuuriruum toob endiselt kokku külad ja kogukonnad. Võru Instituudi käima lükatud omakeelne ajaleht Uma Leht, võrukeelne  laulupidu Uma Pido, piirkonna toidutavasid tutvustav suurlaat Uma Mekk, samuti suitsusauna traditsioonid, Võru folkloorifestival, Võrumaa laulu- ja tantsupidu - need on vaid väike osa omakeelsest kultuurielust. 

Võrumaalt leiab muidki innovaatilisi lahendusi. Edukalt on käima lükatud Kagu-Eesti Puiduklaster ning puitutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus.

Riigimetsa Majandamise Keskuse puhkekohad Võru vallas on Kublitsa järve ja Verijärve ääres, mis pakuvad maalilisi vaateid koos põnevate legendidega.  Seene- ja marjakorjamise võimalusi pakuvad elanikele Võlsi, Juba ja Väimela metsapargid. 

Hetkel on Võru vallas olemas 15-kilomeetrine kergliiklusteede võrk, mis ühendab Võru linna Parksepa, Väimela ja Kose alevikega ning Puiga ja Verijärve küladega, hoogustades seeläbi sotsiaalmajanduslikku arengut ning parandades läbi liikumise inimeste heaolu ja tervist. Olemasolev kergliikulsteede võrk on valgustatud, võimaldades turvalist liikumist ka pimedatel ja pikkadel sügisõhtutel.