img 1248Looduslikult hõlmab vald väga erinevaid osi. Maastiku nagu lõikab kahte ossa ida-lääne suunaline Võru orund, mille soostunud lammil paiknevad Tamula ja Vagula Järved ja Võhandu keskjooks. Valla põhjaosa asub madalate orgudega liigestatud Kagu-Eesti lavamaal, kus orulammidel järved üksikult või paarikaupa maastikku ilmestavad (Väimela Üla- ja Alajärv, Loosu järv jt). Valla lõunaosa paikneb Haanja kõrgustikul, mis just valla piires kerkib erakordselt järsuna 21m 1km kohta. Siingi paikneb kõrgustikult laskuvates orgudes palju järvi (Kubija järved, Andso järved, Pappjärv, Valgjärv, Püttäljärv jt.) ning kiirvoolulisi ojasid (Puiga, Kirepi jt).
Seega on pinnamoelt kõrgemad valla põhja- ja lõunaosa (kuni 185m), kuna madal keskosa umbes 70m üle merepinna ulatub. Selline reljeef tingib maastiku avatuse sinavate kaugusteni ulatuvate vaateväljadega.
Pinnaehituse tõttu on valla põhjaosa laialdaselt põllustatud, lõunaosa väikepõldude ja metsasaludega kaetud ning keskosas laiuvad sood ja metsad.

  pilt antsujarv

Andsujärv