Elanike arv Võru vallas

Võru valla territooriumil asub 35 küla ja 3 alevikku, neis elab kokku 4775 inimest.

Alevikud: Kose, Väimela, Parksepa.

Võru valla alevike üldine rahvaarv on 1773 inimest, nendest Parksepa alevikus 636, Väimela alevikus 573 ja Kose alevikus 564 inimest.

Võru valla haldusüksused: külad, alevikud asuvad lõuna ning põhja pool Võru linna.

Külad

Võru linnast lõuna pool on Võru valla haldusterritooriumil 23 küla: Hannuste, Juba, Kasaritsa, Kolepi, Koloreino, Kusma, Käätso, Lompka, Meegomäe, Meeliku, Mõisamäe, Mõksi, Nooska, Palometsa, Puiga, Raudsepa, Räpo, Sika, Tootsi, Umbsaare, Vana-Nursi, Verijärve ja Võlsi.

Nendes külades elab 1694 inimest. Üle saja elanikuga külasid on kolm: Puiga 310, Meegomäe 304 ja Verijärve 180 inimest.

Põhja pool Võru linna kuulub Võru valla haldusse 12 küla: Kirumpää, Kärnamäe, Lapi, Loosu, Navi, Raiste, Roosisaare, Tagaküla, Vagula, Võrumõisa, Võrusoo ja Väiso küla. Nendes külas elab 1292 inimest.

Üle saja elanikuga külasid on kuus: Navi 249, Loosu 181, Vagula 136, Raiste 111, Kirumpää 163, Võrumõisa 202.