Võru Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise valla omandis olevate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevatele katastriüksustele:

Jaani koolimaa tunnusega 91804:003:0415 põllumaa suurus 3,54 ha

Väike-Lapi tunnusega 91801:003:1240 põllumaa suurus 5,0 ha

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg  3.oktoober 2017.

 

Pakkumiste avamine 4.10.2017 kell 10.00 vallamaja saalis.

Info telefonil 782 2716, 5910 5585.