Võru Vallavalituse 11.09.2017 korraldusega nr 377 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Meegomäe külas Lüüsi maaüksusel (katastritunnus 91804:002:0035) detailplaneeringu koostamise menetlus.
Võru Vallavalitsus algatas Helmer Sõrra poolt esitatud taotluse alusel 28.03.2007 korraldusega nr 83 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine Võru vallas Meegomäe külas Lüüsi maaüksusel“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud. Lüüsi maaüksuse praegune omanik IRI Investments Estonia OÜ taotleb 08.09.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist, kuna huvi puudub antud planeeringut lõpuni viia.

Võru Vallavalituse 11.09.2017 korraldusega nr 378 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Võrumõisa külas Künka maaüksusel (katastritunnus 91801:009:0001) detailplaneeringu koostamise menetlus.
Võru Vallavalitsus algatas Bruno Lauri poolt esitatud taotluse alusel 20.09.2004 korraldusega nr 400 „Võru valla Võrumõisa küla Künka maaüksuse detailplaneeringu algatamine“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud. Künka maaüksuse omanik Bruno Lauri taotleb 11.09.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist huvi puudumisel.

Võru Vallavalituse 11.09.2017 korraldusega nr 379 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Raudsepa külas Raudsepa maaüksusel (katastritunnus 91804:003:2663) detailplaneeringu koostamise menetlus ja tunnistatakse kehtetuks Võru Vallavalitsuse 23.04.2014 korraldus nr 91.
Võru Vallavalitsus algatas Joel Põhja poolt esitatud taotluse alusel 23.04.2014 korraldusega nr 91 „Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Raudsepa külas Raudsepa maaüksusel ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ detailplaneeringu.
Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud. Raudsepa maaüksuse omanik Joel Põhja taotleb 10.08.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist huvi puudumisel.

Võru Vallavalituse 11.09.2017 korraldusega nr 380 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Võrumõisa külas Mõisa maaüksusel (katastritunnus 91801:009:0008) detailplaneeringu koostamise menetlus.
Võru Vallavalitsus algatas Malkati Kaubanduse OÜ poolt esitatud taotluse alusel 13.02.2007 korraldusega nr 44 „Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Võrumõisa külas Mõisa maaüksusel“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt vastu võetud, avalikule väljapanekule suunatud ega ka kehtestatud. Mõisa maaüksuse praegused omanikud Anne ja Andres Trumm taotlevad 11.08.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist huvi puudumisel.

Võru Vallavalitsuse 25.09.2017 korraldusega nr 389 „Detailplaneeringu menetluse lõpetamine“ lõpetatakse Võru vallas Roosisaare külas Roosi maaüksusel (katastritunnus 91804:001:1280) detailplaneeringu koostamise menetlus.
Võru Vallavalitsus algatas OÜ Atveit poolt esitatud taotluse alusel 04.10.2004 korraldusega nr 420 „Detailplaneeringu algatamine Võru vallas Roosisaare külas Roosi maaüksusel“ detailplaneeringu. Käesolevaks ajaks ei ole antud detailplaneeringut planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud. Roosi maaüksuse praegune omanik Landeker OÜ taotles 13.09.2017 esitatud taotluses detailplaneeringu koostamise menetluse lõpetamist, kuna huvi puudub antud planeeringut lõpuni viia.

Kertu Künnapuu
arendusnõunik
782 1371