Viie valla ühinemise tulemusena lõpetasid 31.12.2017 seisuga tegutsemise senised vallavalitsused kui ametiasutused: Lasva Vallavalitsus, Orava Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitsus, Vastseliina Vallavalitsus ja Võru Vallavalitsus.

Alates 01.01.2018 on moodustatud uus ametiasutus - Võru Vallavalitsus, mis on viie eelpool nimetatud vallavalitsuse õigusjärglane.

Võru Vallavalitsuse uus registrikood: 77000393