Võru valla territooriumil asuvad Kaitseväe harjutusväljad. Tõstmaks inimeste teadlikkust harjutusväljal liikumise kohta, on oluline teada järgnevat infot.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad väljaõppe toimumise ajal liikumispiirangud. Seetõttu tuleb enda turvalisuse huvides järgida harjutusvälja infotahvlitel ja veebis olevaid väljaõppegraafikuid ning austada kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Nursipalu harjutusväljal toimuva väljaõppe kohta saab infot  SIIT

Tsiatsungõlmaa harjutusalal toimuva väljaõppe kohta saab infot SIIT

Täiendavat teavet harjutusväljade kohta leiab SIIT