Võru Vallavalitsus teatab, et Võru Vallavalitsuse 29.11.2013. a. korraldusega nr 268 jäeti algatamata Võru vallas Väimela alevikus Piiripõllu maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0062), Karikakra maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0063), Saare tee 1 maaüksusel (katastritunnus 91801:005:0014) ja riigi reservmaal (piiriettepanek AT1209120016) keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Nimetatud maaüksusel on Võru Vallavolikogu 09.10.2013. a. otsusega nr 244 algatatud detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on ca 27,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, maa sihtotstarve muutmine, krundi ehitusõiguse, tehnovõrkude ja – rajatiste asukoha määramine, liikluskorralduse määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning kujade määratlemine. Arendaja on Võru Maavalitsus.

Keskkonnaameti seisukoha ja Võru Vallavalitsuse eelhinnangu kohaselt ei ole detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine vajalik. Detailplaneeringu koostamist korraldab, koostab ja kehtestab Võru Vallavalitsus. Võru Vallavalitsuse korralduse ning planeeringu algatamise dokumentidega saab tutvuda tööpäevadel Võru Vallavalitsuses aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru. Info tel: 782 1371 või e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..