Võru Vallavalitsus annab teada, et 09.12.2013 Võru Vallavalitsuse korraldusega nr 284 kooskõlastati  OÜ Väimela Soojuse tegevuspiirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad alates 15.01.2014 järgmiselt:

veevarustuse teenuse hind - 0,99 €/m3

heitvee ärajuhtimise teenuse hind -1,12 €/m3

toorvee teenuse hind Navi külas -0,49 €/m3

Hinnad sisaldavad käibemaksu.