Võru Vallavolikogu 11.novembri 2015.a. otsusega nr 115 kehtestati Silja Suija poolt algatatud ja Tõnu Jõgi inseneribüroo OÜ poolt koostatud Kuninga maaüksuse (katastritunnus 91804:001:1152) asukohaga Roosisaare küla, Võru vald detailplaneering (töö nr 341-0612DP). Detailplaneeringu eesmärgiks on Kuninga maaüksuse neljaks krundiks jagamine ja maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks.