EL Regionaalarengu Fond horisontaalne

EU 50353 projekti "Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine" eesmärgiks on tagada Võru linna ja seda ümbritseva valla elanikele parem ligipääs teenustele ja töökohtadele. Projekti tulemusel ühendatakse olemasolevad kergliiklusteed ühtsesse võrgustikku, tagades linna äärealade asumite parema ühenduse keskusega ning luues paremad ühendused suurematest elamupiirkondadest töökohtadesse ja teenusepakkujate juurde. Rajatakse ca 5 km kergliiklusteid, millega ühendatakse Parksepa, Väimela, Kose ja Kubija piirkonnad linnasüdamega. Paranevad valla u 800 ja linna u 3800 elaniku liikumisvõimalused, sh teenuste kättesaadavus. Paraneb oluliselt olemasolevate töökohtade kättesaadavus, eriti just neil töötajatel, kes töötavad vahetustega. Projekt parandab vähemalt 45 uue, lähiaastatel loodava töökoha kättesaadavust. Projekt valmib 31.12.2017.

Fondi nimetus: Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 1 270 627,26 eurot