Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla ühinemisläbirääkimised algatas Lasva vald veebruaris 2016, kui Lasva Vallavolikogu otsuse alusel tehti ettepanek ühinemisläbirääkimiste algatamiseks Sõmerpalu ja Võru valdadele. Vastavad omavalitsused nõustusid märtsis läbirääkimiste alustamsiega, sisulised läbirääkimised käivitusid 2016. aasta suvel.
 
Kolme omavalitsuse ühinemisel tekiks ca 8300 elanikuga vald, mille pindala 555 km2. Kõigi omavalitsuste ühiseks tõmbekeskuseks on Võru linn.
 
Ühinemisläbirääkimiste moodustati kõigi omavalitsuste poolt komisjonid, arutelud on struktureeritud järgmiselt:
1. Juhtimine
2. Haridus ja kultuur
3. Sotsiaal
4. Majandus
 
Läbirääkimiste eesmärgiks on jõuda 2016. aasta oktoobriks ühinemislepingu projektini, mis suunatakse volikogudesse esimesele lugemisele. Peale esimest lugemist on kavandatud ühinemislepingu avalikustamine, mille raames saavad elanikud vähemalt 3 nädala vältel anda tagasisidet ühinemislepingule. Ühinemisotsused on volikogudes plaanis vastu võtta 2016. aasta lõpus.
 
Lasva, Sõmerpalu ja Võru valla ühinemisläbirääkimisi aitab läbi viia Võrumaa Omavalitsuste Liidu vabatahtlike ühinemiste koordinaator Mihkel Laan.
 
Rohkem infot SIIT