Võru Vallavolikogu 12.04.2017 otsusega  nr 211 otsustas

1. Lõpetada Hindo ((91804:004:0301) ja Taneli (91804:004:0247) maaüksuste detailplaneeringu koostamine.

2. Laiendada AS Barrus detailplaneeringu ala ning algatada täiendavalt detailplaneering Aiva (91804:004:0195), Kraavi (91804:004:1073; 91804:004:1072), Barruse tiigid (91804:004:0852) ja Üla-Barruse (91801:001:0242) maaüksustel, asukohaga Võru vald Verijärve küla.

3. Jätta kehtima algatatud detailplaneeringu alad Võru vallas Verijärve külas Barruse (91804:004:0427), Väike-Barruse (91804:004:0426) ja Liisu (91804:004:0248) maaüksustel.

4. Planeeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, kruntide ehitusõiguse, tehnovõrkude, -rajatiste ning transpordimaa asukoha ja liikluskorralduse ning kujade määramine, Võru valla üldplaneeringu muutmine.

5. Detailplaneeringu koostamist korraldab Võru Vallavalitsus, võtab vastu ja kehtestab Võru Vallavolikogu aadressiga Võrumõisa tee 4a 65605 Võru.

Rohkem infot SIIT