Uudised ja teated:

Alates 1. jaanuarist muutuvad veeteenuste hinnad Võru Vesi teeninduspiirkondades

Aktsiaseltsi Võru Vesi teeninduspiirkondades kehtivad vastavalt Konkurentsiameti 22.11.2022 otsusele nr 9-3/2022-051 alates 1. jaanuarist 2023 järgnevad teenuse hinnad:

 

 

Kehtiv hind

Hind alates 01.01.2023

Muutus

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

%

eur/m3 km-ta

eur/m3 km-ga

Tasu võetud vee eest

1,32

1,58

1,38

1,66

4,5%

0,06

0,07

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

2,10

2,52

2,23

2,68

6,2%

0,13

0,16

KOKKU veeteenus

3,42

4,10

3,61

4,33

5,6%

0,19

0,23

 

Aktsiaseltsi Võru Vesi veeteenuste praegused hinnad kehtestati 1. oktoobril 2022. Käesoleva aasta alguses koostatud ja augustis Konkurentsiameti heakskiidetud veeteenuse hinda arvestatud elektrikulu ei kata täna püsivalt kõrget elektriteenuse hinda.

Aktsiaselts Võru Vesi kasutab igal aastal veeteenuste osutamiseks umbes 2 100 000 kW/t elektrienergiat. Elektrikulu moodustab veeteenuse põhjendatud kuludest ligikaudu 30%.

Viimasel kahel aastal oleme teinud investeeringuid päikeseparkidesse, Võru reoveepuhasti soojatagastusseadmetesse ja maaküttesse. 10% energiat toodame taastuvenergia allikatest. Antud meetmed on andnud osalist kokkuhoidu, kuid pole võimaldanud piisavalt kaitsta ettevõtet ja tarbijaid äkilisest elektrienergia hinnatõusust.

Seoses eeltooduga on veeteenuse hinna muutmine möödapääsmatu, et arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning pakkuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust nii täna kui ka tulevikus.

Konkurentsiameti tervikotsusega on võimalik tutvuda aktsiaseltsi Võru Vesi kodulehel>>

 

AS Võru Vesi