Uudised ja teated:

Algasid Puiga põhikooli juurdeehitustööd

Juuni alguses alustas osaühing Semuehitus Puiga põhikooli ümberehitamise ja laiendamise töödega. Tööd valmivad järgmise aasta augustis.

Ümberehitamise ja laiendamise tööde käigus kerkib kahekorruseline juurdeehitis, kuhu tuleb ka lasteaiarühm. Võru vallavalitsuse ehitusspetsialisti Ott Almanni sõnul tuleb uue hoonega juurde üle tuhane ruudu pinda. Vana osaga ühendatud koolimaja uues osas saavad olema lisaks eelkooliealistele lasteaiarühmale ning esimese koolistme klassidele söökla ja köök, mis kolivad vana osa keldrist nii-öelda maapeale. Lisaks on juurdeehitatud koolimaja osasse planeeritud tehnoloogia, kodunduse ja käsitöö ning inglise keele klassid.

Almanni sõnul lahendatakse tööde käigus paremini ka kooliesine liikluskorraldus ning parkimine. Koolimaja juurde on planeeritud kaks parklat: lasteaiale 16-kohaline parkla ja koolile 23-kohaline parkla. Samuti tõstetakse ümber mänguväljak.

„Rõõm on, et hange on edukalt läbi viidud ning ehitaja on töödega algust teinud," sõnas Võru vallavanem Kalmer Puusepp, kes on hanke tulemustega väga rahul.

Ehitusspetsialisti Ott Almanni sõnul finantseerib koolipidaja, Võru vald 100%-liselt oma eelarvest Puiga põhikooli juurdeehitustöid ja need lähevad maksma veidi üle 3,5 miljoni euro.

Puiga kooli laienduse projekteerimistöid teostas aktsiaselts Eviko.

Ehitustöid teostab osaühing Semuehitus ja ehitusjärelvalvet osaühing Kojak.

„Puiga põhikooli ümberehitamise ja laiendamise tööd võimaldavad 2023. aasta sügisel vastu võtta rohkem õpilasi nii kooli kui ka lasteaeda rühma jagu lapsi," sõnas vallavanem Kalmer Puusepp.

Puiga kool alustas tegevust 1995. aastal 56 õpilasega endise ühismajandi kontorihoones, millele on paari aastakümne jooksul tehtud juba kolm juurdeehitust, et õpilased ära mahutada. 2021.–2022. õppeaastal õppis Puiga põhikoolis 180 last.

 

Puiga põhikooli juurdeehitustöid teostab osaühing Semuehitus. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

birgit.pettai@voruvald.ee

5309 9116