Uudised ja teated:

Algatati avatud menetlus projekteerimistingimuste andmiseks Vastseliina multifunktsionaalse väljaku katuse ja seinte ehitusprojekti koostamiseks

Võru vallavalitsus algatas 29. detsembri 2022 korraldusega nr 683 Vastseliina alevikus Petseri tänav 6  (katastritunnus 87403:001:0043) multifunktsionaalse väljaku katuse ja seinte ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Taotluse järgi soovitakse multifunktsionaalsele väljaku ümber püstitada umbes 2600 m² ehitusaluse pinnaga ning umbes 11 m kõrge ühekorruseline hoone. Hoonesse kavandatakse väljakut teenindavad ruumid: WC-d, garderoobid, pesemisruumid ja tehnoruumid. Taotlusele lisatud eskiisjooniselt selgub, et kavandatakse sandwich-paneelidest välisseintega ning viilkatusega hoonet.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12.–25. detsembrini 2022 Võru valla veebilehel https://voruvald.ee/projekteerimistingimused. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada Võru vallavalitsusele kuni 27. detsembrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar
planeeringuspetsialist
5696 5750
triinu.jurisaar@voruvald.ee