Uudised ja teated:

Algatati detailplaneering päikesepargi rajamiseks Vastseliina

Võru vallavolikogu 18.05.2022 otsusega nr 51 algatati Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuala asub Vastseliina alevikus Tondi (tunnus 87401:004:0006), Kivipõllu (tunnus 87401:004:0008) ja Kalda (tunnus 87401:004:0007) katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on umbes 5,31 hektarit.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine päikesepargi rajamiseks ning juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Vastseliina valla üldplaneeringu muutmiseks. Olemasoleva info põhjal ei esine detailplaneeringu elluviimisega tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi, kultuuripärandi ja majandustegevuse olulist kahjustumist või ohtu inimese tervisele. Seetõttu jäeti sama otsusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad siin>>

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

triinu.jurisaar@voruvald.ee

5696 5750