Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti leidmiseks

Võru vallavalitsus kuulutab välja avalik konkursi Võru vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti leidmiseks.

Teenistuskoha eesmärk on valla keskkonnakaitse, jäätmehoolduse, heakorra, veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamine. Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • kõrgharidus antud valdkonnas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 1495 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 22. aprilliks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Keskkonnaspetsialisti konkurss".

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

+372 799 9361

 


Võru vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti ametijuhend