Uudised ja teated:

Avalik konkurss Vastseliina Rahvamaja kunstilise juhi ametikohale

Kunstilise juhi põhiülesanneteks on Vastseliina rahvamajas kultuuritegevuse arendamine, korraldamine ja koordineerimine, osalemine Vastseliina piirkonna ja Võru valla suuremate sündmuste korraldamisel ning rahvamajas tegutsevate huvialaringide töö koordineerimine.

Kandidaadi eeldused: oskus viia läbi kultuurilis-meelelahutuslikke üritusi, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime, vastutustunne, loovus, korrektsus, pingetaluvus, heal tasemel arvutikasutusoskus.

Kasuks tuleb: võõrkeelte oskus ja autojuhiloa olemasolu.

Dokumendid: CV ja sooviavaldus saata Vastseliina Rahvamaja aadressile Võidu 38, Vastseliina, 65201 Võrumaa või e-kirjaga VastseliinaRahvamaja@edu.voruvald.ee.

Tööle asumise aeg: võimalusel kohe.

Kandideerimise tähtaeg: 22. august 2022.

 

Lisainfo:

Anneli Lõhmus

Vastseliina Rahvamaja juhataja

5345 4214

VastseliinaRahvamaja@edu.voruvald.ee