Uudised ja teated:

Eelregistreeri eterniidijäätmete tasuta üleandmisele (september 2022)

Jätkame iga-aastast eterniidi kogumist, et katusevahetusest kuurinurka jäänud ohtlikku asbesti sisaldav eterniit saaks nõuetele vastavalt ära antud.

Tasuta eterniidijäätmete üleandmise võimaluse saavad vaid registreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 60 tonni täitumiseni. Eterniidijäätmete üleandmine toimub oktoobrikuus, täpsed üleandmise kuupäevad ei ole veel paigas. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid ja mittesaajaid teavitatakse septembrikuu jooksul.

Eterniidi üleandmise maksimaalkogus ühe majapidamise kohta on 1500 kg, mistõttu võib juhtuda, et kõik soovijad ei saa sellel aastal eterniiti üle anda ning peavad ootama järgmist kevadist kogumisringi. Palume registreerujatel oma üleantav kogus võimalikult täpselt välja tuua, et vastuvõtmise korraldamine sujuks kiiremini ja saame arvestada vajalike konteinerite arvuga. Erinevat tüüpi vana eterniidi kaal on umbkaudu vahemikus 12-15kg/m2 kohta (täpsemalt). Juhime endiselt tähelepanu, et eterniidijäätmete kohale toomine ja laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.

 

Eterniidijäätmete vastuvõtukohad:

  • Sõmerpalu teenuskeskuse parkla (Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik);
  • Umbsaare jäätmekeskus (Jäätmekeskuse, Umbsaare küla);
  • Vastseliina jäätmejaam (Pätisilla tee 3, Vastseliina alevik).

Eterniidi vastuvõtmist ja käitlemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Eterniidijäätmete üleandmise eelregistreerimine toimub järgnevatel kuupäevadel:

  • 20. septembril 2022 kella 12st kuni 21. septembri 2022 kella 12ni Võru valla kodulehel>>
  • 22. septembril 2022 kella 12.00–15.00 telefonil 504 9458.

 

Registreerimisel tuleb märkida:

  • nimi ja kontaktandmed;
  • Võru valda sissekirjutuse kinnitus;
  • jäätmetekkekoht, kus eterniit asub;
  • eterniidi kogus (maksimaalselt 1500 kg);
  • vastuvõtukoht, kuhu soovite eterniidi viia.


Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega ja arvestada, et eelregistreerida saavad ainult rahvastikuregistrisse kantud Võru valla elanikud.


Lisainfo:
Eva-Mai Männiste
keskkonnaspetsialist
504 9458
eva-mai.manniste@voruvald.ee