Uudised ja teated:

Kohaliku elu edendajaid saab esitada regionaalmaasika auhinnale

Rahandusministeerium ootab tänasest taaskord kandidaate parimate regionaalarengut toetavate algatuste konkursile. Kandidaate saab esitada 8. maini, tublidele kohalike ettevõtmiste eestvedajatele antakse regionaalmaasika auhind üle peaministri vastuvõtul juunikuus.

„Hetkeolukorras valitsevad Euroopas sünged meeleolud ja seda enam tuleb väärtustada asju, mis meil täna kohapeal hästi on," sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Eestis on palju tublisid inimesi, kes seisavad püsivalt kodukoha käekäigu ning toredate algatuste taga, märgakem neid ja tunnustagem selle panuse eest!" kutsus minister üles kandidaate esitama.

Auhinnakonkursile saab esitada isikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes on 2021. aastal silma paistnud regionaalarengut toetava tunnustust vääriva tegevusega või loonud kodukohta lisaväärtust. Kas on siis edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise, piirkonnale omaste toodete ja teenuste pakkumise või aidatud muul moel oluliselt kaasa piirkonna eripära säilimisele ja arengule.


Kandidaate saab esitada:

 

Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik isikud, organisatsioonid, riigiasutused ja kohalikud omavalitsused. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. mai 2022.

Laekunud ettepanekuid hindab riigihalduse ministri moodustatud komisjon, kes esitab valitud kandidaadid ministrile otsuse tegemiseks. Regionaalmaasika auhinnad antakse üle peaministri ja riigihalduse ministri vastuvõtul 15. juunil.

Eelmisel aastal pälvisid auhinna väljapaistva tegevuse eest regionaalvaldkonnas Viljandimaa suurim maksumaksja ning tööandja AS Viljandi Aken ja Uks; Põlva-, Valga- ja Võrumaa kaugtöövõrgustik Kupland; Võrumaa ettevõtluse ja turismi arendaja koostöövõrgustik Kotus; Järva külapoodide elushoidja Tanksemäe Saffer OÜ; Valga vallaarhitekt Jiri Tintera kui Valga-Valka kaksiklinna keskuse arendaja ning linnaruumi korrastamise ja ajaloolise pärandi säilitamise eest seisja.

 

Alus: riigihalduse ministri 04.03.2016 käskkiri nr 65 Regionaalarengu auhinna kirjeldus ja andmise kord


Lisainfo:

Geili Heinmaa

kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist

Rahandusministeerium 

611 3119 | 5850 3951

geili.heinmaa@fin.ee