Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru vallavolikogu oktoobrikuu istungist

Võru vallavolikogu oktoobrikuu istung toimus kolmapäeval, 19. oktoobril Võru vallamajas.

Järgnevalt tehtud otsustest:

  • Otsustati muuta Võru Vallavolikogu 21.04.2021 otsust nr 262 „Osalemine „Võru esmatasandi Tervisekeskus"" projektis.
  • Otsustati vastu võtta Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ning muuta Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrust nr 48 „Võru valla arengukava aastateks 2020–2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2022–2026 vastuvõtmine".
  • Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Võru vallale kuuluv hoonestatud Lasva külas asuv Torni tee 9 maaüksus üldpindalaga 2102 ruutmeetrit. Enampakkumise alghinnaks on 40 000 eurot.
  • Otsustati anda osaühingule Trapets JH luba Puutli külas asuva Kuldnoka kinnistu omandamiseks.
  • Otsustati kooskõlastada aktsiaseltsi Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 2023–2027 investeeringute teostamise plaan.

Võru vallavolikogu oktoobrikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee