Uudised ja teated:

Kornitsa külas uuele bussipeatusele kohanime määramise eelnõu avalikustamine

Transpordiamet on kooskõlastanud Kornitsa külas uue bussipeatuse asukoha ning väljastanud loa ja tingimused selle rajamiseks riigiteele nr 25163 Külaoru-Kapera. Uutele bussipeatustele tuleb määrata kohanimi. Kohanimede seadusest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Ettepanekud ja arvamused palume esitada Võru vallavalitsusele hiljemalt 19. detsembriks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või postiaadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn

Kornitsa peatus
Kornitsa