Uudised ja teated:

Kutse korteriühistute kriisideks valmisoleku teabepäevale

Ootame Võru valla korteriühistu esimehi, juhatuse liikmeid ja teisi korteriühistu aktiivseid liikmeid/elanikke osalema kriisideks valmisoleku koolitusel.

Uuringud näitavad, et kortermajade elanikud on kõige haavatavam inimeste grupp ulatuslike elektri-, kütte-, vee- ja sidekatkestuste korral. Lisaks on esile kerkinud uued ohud Ukraina sõja taustal.

Korteriühistutel on väga suur, aga seni piisavalt kasutamata potentsiaal kriisivalmiduse parandamisel, mistõttu Päästeamet koos Võru Vallavalitsuse ja Võrumaa Arenduskeskusega korraldab 23. novembril algusega kell 17.30 Parksepa noortemajas (Võru tee 4, Parksepa) kriisiteemalise teabepäeva korteriühistute juhatustele, liikmetele, haldusettevõtetele ja teistele huvilistele.

 

 Koolitus toimub 23. novembril kella 17.30–20.00 Parksepa noortemajas (Võru tee 4, Parksepa). Koolitust on võimalus jälgida ka veebi vahendusel (link saadetakse registreerunutele).

 

Koolitusel räägime ja arutleme järgmistel teemadel:

  • elanikkonnakaitse valdkonna toimuvad muutused;
  • KOV elutähtsate teenuste (vee- ja kaugkütte) toimepidevus;
  • elektrigeneraatorite ja akujaamade kortermajja paigutamise ohutus;
  • varjumine korterelamus;
  • kuidas valmistuda kriisideks?
  • valmisoleku tagamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega.

 

Koolituse viivad läbi Päästeameti spetsialistid. Kohal on valla kriisikomisjoni liikmed.

 

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine  SELLEL LINGIL või aadressil merilyn.viin@vorumaa.ee. Päästeameti poolt loositakse koolitusel osalejate vahel välja 1 inimese 1 nädala Tactical Foods toiduvaru.

 

Lisainfo:

Merilyn Viin

projektijuht

Võrumaa arenduskeskus

+372 5309 1046