Uudised ja teated:

Lindora laadal tänavu kauplejatele etteregistreerimist ei toimu

 Lindora laadal tänavu kauplejatele etteregistreerimist ei toimu. Kauplejad, kes on parkinud oma transpordivahendi Lindora küla maanteede äärde enne 26. oktoobrit, paigutatakse müügikohtadele kõige viimasena.

 

Müügikohtadele paigutamine toimub elavas järjekorras:

 • 27. oktoobril kella 16.00–22.00;
 • 28. oktoobril kella 6.00–8.00.

 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse nõukogu otsusega on tänavu 28. oktoobril toimuva Lindora laadal kauplemiseks kinnitatud alljärgnevad müügikoha maksud (hinnad sisaldavad käibemaksu):

 • Tööstuskaubaga kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toidukaupadega kauplejad 40 eurot (müügikoht 4m x 3m);
 • Toitlustusteenust pakkuvatele kauplejatele ja alkoholiga kauplejatele 70 eurot (4m x 3m);
 • Maalähedane kaup (sh käsitööga kauplejad) 5 eurot 1 meeter.

Lindora laada müügikoha maksu koguvad sihtasutusest määratud isikud kohapeal, laadapäeva hommikul.

 

Teadmiseks kauplejatele:

 • Ühele kauplejatele väljastatakse maksimaalselt 8 jooksvat meetrit (2 müügikohta) ning teistele müügikohta kinni panna ei võimaldata!
 • Kuna müügiala suurus on piiratud, siis kõikidele kauplejatele ei pruugi kauplemiskohti jaguda!
 • Kõik enne korraldaja poolset paigutamist ennast varasemalt kohtadele sättinud kauplejad saadetakse üldisesse järjekorda!
 • Korraldajad jätavad endale õiguse paigutada müüjad vastavalt kaubagruppidele!
 • Paigutamine toimub ainult selleks ettenähtud maa alale!

 

Kaupleja meelespea:

1. Kauba müümisel vastutab kaupleja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.

2. Kaupleja vastutab müügikoha heakorra eest ürituse ajal ning on kohustatud koristama selle enne laadalt lahkumist.

3. Tekkinud prügi tuleb jätta oma müügikoha juurde kokku pakituna.

4. Laada toimumise ajal toitlustamisteenust pakkuvatele ettevõtjatel tuleb toiduvalmistamise kohtades tagada esmaste tulekustutusvahendite olemasolu (tulekustuti, tulekustutustekk).

5. Elektrienergia võimalus puudub. Elektrigeneraatorite kasutamine ei tohi segada teisi kauplejaid ega laada külastajaid.

6. Kõikidest pretensioonidest tuleb korraldajat teavitada koheselt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

Lisainfo:

Ivar Traagel

SA Vastseliina Piiskopilinnus

+372 509 6301

linnus@vastseliina.ee