Uudised ja teated:

Lumelükkamine Võru vallas eesootaval talvel

Talv on ukse ees ning oleme kõikidesse Võru valla piirkondadesse selleks talveks lumelükkajad leidnud. Nimekirja lumelükkajate kohta leiad siit>>

Selleks, et lumelükkajad saaksid efektiivselt oma tööd teha, peaksid kinnistuomanikud lume lükkamise perioodi eel oma majapidamiste juurde viivad erateed märgistama ning teele ulatuvad oksad eemaldama vähemalt nelja meetri kõrguselt ja ühe meetri laiuselt teeservast. Kui oksad ja põõsad, mis lume raskuse all on vajunud teele ja takistavad lumetraktori tööd, lõhkudes peegleid jm, on traktoristil õigus jätta see kinnistuni viiv teelõik lükkamata, kuni oksad on eemaldatud. Tähistada tuleks ka truubid ja ohtlikud kivid, samuti olulised põõsad, madalad puud, peenrad jms, et lume lükkamine neid ei kahjustaks. Kel on tarvis abi okste eemaldamisel, siis palume oma murega pöörduda valla teedespetsialisti Peep Kimmeli poole. Koos leiame lahenduse.

Lund hakatakse lükkama kui lumekihi paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Lume lükkamine teostatakse võimalikult kiiresti, kuni 12 tunni jooksul. Paksema ja tihedama lumesaju korral peaks teed lumest puhtad olema 24 tunni jooksul. Sõltuvalt olukorrast võib ka see aeg pikeneda. Arvestama peab sellega, et ühe traktori lumelükkamise piirkond on keskmiselt kolmekümne kilomeetri ringis ja kõigi majapidamiseteni traktor korraga ei jõua. Keegi on ikka esimene ja keegi jääb viimaseks. Esmajärjekorras on koolid ja lasteaiad, bussiringid, seejärel suurema liiklusega teed.

Majapidamiste juures, kus talviti üldiselt ei käida, lumelükkamist igapäevaselt ei teostata. Neil puhkudel tuleks sellest teavitada valla teedespetsialisti, et lume lükkamine kokku leppida.

Kõikidest probleemidest, muredest ja soovidest teede korrashoiu teemal palume teada anda aastaringselt Võru valla teedespetsialistile Peep Kimmelile. Lumelükkamise kontaktisikuteks on Peep Kimmel telefonil 529 0640 ning endise Lasva, Vastesliina ja Orava valla piirkonnas Jaan Rüüberg telefonil 529 9561.

 

Lisainfo:

Peep Kimmel

teedespetsialist

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee