Uudised ja teated:

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

MTÜ Piiriveere Liider taotlusvoor on avatud 13.–22. märtsi 2023 kella 16.00-ni.

Toetust saab taotleda järgmistest meetmetest:

  • meede 1 – elukeskkonna arendamine;

  • meede 2 – ettevõtluse arendamine.

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.

2023. aasta taotlusvoorust positiivse otsuse saanud projektid peavad olema elluviidud hiljemalt 31. detsembriks 2024.

Paremusjärjestuse tähtaeg hiljemalt (tegevusrühmas): 13. juuni 2023.

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee