Uudised ja teated:

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu avab LEADER projektitoetuste 2023. aasta taotlusvooru

Taotlusvoor meetmele 1 „Kogukondlik areng" on avatud 6.–13. veebruarini 2023.

Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt kuus kuud tegutsenud mittetulundusühendused ning sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused, kohalik LEADER tegevusgrupp ja ettevõtjad (juhul kui ettevõtja pakub kogukonnateenust), v.a Orava ja Misso piirkonnad.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa partnerluskogus on hiljemalt 11. mai 2023.

 

Taotlusvoorueelne infopäev Meede 1 taotlejatele toimub reedel, 6. jaanuaril kell 14.00 2023 Zoomi keskkonnas. Registreerimine>>

Taotlusvoor meetmele 2 "Ettevõtluse meede" 6.–13. märtsini 2023.

  • Alameede 2.1. "Covid-19 kriisi mõju leevendamine"

Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt ühe aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad ning füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel oli käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust võrreldes 2019. aastaga, v.a Orava ja Misso piirkonnad.

  • Alameede 2.2. "Väikeettevõtete arendamine"

Taotlusi saavad esitada Antsla, Rõuge ja Võru valla territooriumil vähemalt ühe aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EMTAK 2008 jaos C – töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele, v.a Orava ja Misso piirkonnad.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa partnerluskogus on hiljemalt 7. juuni 2023.

Taotlusvoorueelne infopäev teisest meetmest taotlejatele toimub 3. veebruaril 2023 kell 14.00 Zoomi keskkonnas. Registreerimine>>

 

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonnas alates väljakuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16.00ni.

 

Täpsem info Võrumaa partnerluskogu kodulehel>>