Uudised ja teated:

Orava koolis on avatud konkursid vabanevatele õpetajate ning huvijuhi ametikohtadele

Orava koolis on avatud konkursid vabanevatele õpetajate ning huvijuhi ametikohtadele.

Konkursid on avatud 5. maist kuni 2. juunini 2022 kella 12.00ni.

 

Orava kool otsib järgmisi õpetajaid:

 • matemaatikaõpetaja (1,0 kohta);
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja (0,8 kohta);
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (0,2 kohta);
 • inglise keele õpetaja 3.-9. klassidele (0,9 kohta);
 • muusikaõpetuse õpetaja (0,33 kohta);
 • vene keele õpetaja (0,5 kohta).

Lisainfo


Orava koolis on huvijuht see inimene, kes:

 • kavandab ja korraldab kooli huvi- ja kontserttegevust ning loob selleks võimalusi;
 • aitab õpetajatel korraldada õppetööalaseid teemapäevi;
 • vahendab noorsootöö alast infot;
 • juhendab ja suunab õpilase tegevust;
 • aitab korraldada kooli personali ühistegevusi;
 • vahendab kooli huvi- ja sporditegevuse alast infot nii kooli veebilehe kui Facebooki kaudu kui ka erinevatele meediakanalitele;
 • jäädvustab kooli sündmusi;
 • algatab projekte ning osaleb aktiivselt kooli projektides;
 • loob oma pädevuse piires võimalusi koolielu mitmekesistamiseks;
 • esindab oma pädevuse piires Orava Kooli erinevates koostöövõrgustikes.


Konkurss huvijuhi kohale


Pedagoogiliste töötajate konkursi kord

 

Lisainfo:

Külle Viks

direktor

Orava kool

kulle.viks@orava.ee