Uudised ja teated:

Parksepa keskkooli asus juhtima Aigi Sikkal

1. novembrist alustas Parksepa keskkoolis direktorina tööd 54-aastane Aigi Sikkal. Esimese tööpäeva puhul käisid Sikkalit tervitamas Võru vallavanem Kalmer Puusepp, abivallavanem Piret Otsatalu ning haridusnõunik Siiri Konksi.

Aigi Sikkali esimene tööpäev Parksepa keskkoolis. Fotol vasakult: Piret Otsatalu, Aigi Sikkal, Anneli Plado ja Kalmer Puusepp. Foto: Siiri Konksi

 

Võru linnas sündinud ja praegu Põlva vallas elav Aigi Sikkal on oma haridusteed alustanud just Parksepast, Väimela kaheksaklassilisest koolist, mis hiljem kandis nime Parksepa kaheksaklassiline kool. „Minu esimene õpetaja Helle Liloson on siiani Parksepa keskkooli õpetaja," ütles Sikkal.

 

Missugune on Teie erialane haridus ja eelnevad töökogemused?

Omandasin Tartu Pedagoogilises Koolis algklasside õpetaja hariduse, hiljem omandasin töö kõrvalt Tallinna Ülikoolis bakalaureuseõppes klassiõpetaja ja magistriõppes pedagoogilise nõustaja kutse.

Tööd alustasin 1987. aastal Põlva kaheksaklassilises koolis algklasside õpetajana, hiljem töötasin esimese ja teise kooliastme klassiõpetajana. 2015. aastal asusin tööle Mammaste lasteaed-algkooli õppealajuhatajana. Aasta hiljem toimus Põlva vallas koolide ühinemine ning koos direktor Koit Nookiga alustasime Põlva kooli loomist, kus olen nüüdseks töötanud üle kuue aasta õppejuhina.

 

Milliseid väljakutseid ootate Parksepa keskkooli direktorina?

Direktori töö on minu jaoks uus väljakutse. Olen praeguseks üle seitsme aasta olnud suure kooli õppejuht, mis on kindlasti sobiv hüppelaud koolijuhi ametiks.

Olen näinud lähedalt direktori tööd ja tegutsenud ka direktori kohusetäitjana, kuid lisandub tööülesandeid, mis on täiesti uue iseloomuga. Võõraim on mulle keskkooli osa, mis vajab kindlasti põhjalikku süvenemist. Ootan põnevusega kõike uut, millega silmitsi satun. Leian, et kui olin valmis kandideerima direktori ametikohale, siis olen valmis ka selles ametis end täiendama ja vastavalt arenema.

 

Mida Te tänases koolisüsteemis kõige olulisemaks peate?

Tänases koolisüsteemis pean oluliseks iga õpilase märkamist ja võimetekohast arengut. Õpilase individuaalsuse arvestamiseks ja võimetekohase õppe tagamiseks vajame oma koolidesse piisavalt tugispetsialiste ning kompetentseid õpetajaid. Selleks on oluline tagada meie spetsialistidele motiveeriv töökeskkond ja konkurentsivõimeline töötasu.

Tänapäeva ühiskonnas ei saa kool endale paigalseisu lubada, kuid oluline on ka säilitada ja elus hoida traditsioone, tänu millele jääb kool oma headuses püsima.

 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

5309 9116

birgit.pettai@voruvald.ee