Uudised ja teated:

Piiriveekogudel on jääolud muutunud

Politsei- ja Piirivalveameti teade

Alates 6. jaanuarist on lubatud väljumine Peipsi järve jääle Jõgeva ja Tartu maakonna piires järgnevate piirangutega:

  • Jääle väljumine on lubatud ainult jalgsi kuni 2 kilomeetri kaugusele kaldast. Keelatud on väljuda järvele transpordivahenditega (v.a kutselised kalurid täites eelnevalt kokku lepitud jääl viibimise ohutusnõudeid).
  • Keelatud on väljumine jääle Raadna küla ja Narva jõe lähte vahelisel alal. Endiselt kehtivad varasemalt sätestatud piirangud
  • Lubatud on väljumine Lämmi- ja Pihkva järve jääle, Eesti Vabariigile kuuluval veealale, jalgsi ning maastikusõidukitega.
  • Pabra, Vaniku ja Kriiva järvede jääle väljumine on lubatud ainult jalgsi.
  • Keelatud väljuda Pattina järve jääle, seda nii transpordivahenditega kui jalgsi.
  • Võimalusel vältida lähenemist Võhandu jõe ning Ranna-Pungerja jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit. Samuti olla ettevaatlik väljudes Piirissaare kagunurgast. Nimetatud kohtades võib jää olla kohati ohtlik.

 

Kehtivad piirangud on jääolude kaardil.

 

Lisainfo:

Kerly Virk

PPA pressiesindaja

520 3403