Uudised ja teated:

Pikenes avalik konkurss Vastseliina rahvamaja kunstilise juhi ametikohale

Juuli teises pooles välja kuulutatud avaliku konkursi tähtaega Vastseliina rahvamaja kunstilise juhi ametikohale pikendati 19. septembrini.

 

Kunstilise juhi põhiülesanneteks on: Vastseliina rahvamajas kultuuritegevuse arendamine, korraldamine ja koordineerimine, osalemine Vastseliina piirkonna ja Võru valla suuremate sündmuste korraldamisel ning rahvamajas tegutsevate huvialaringide töö koordineerimine.

 

Kandidaadi eeldused: 

oskus viia läbi kultuurilis-meelelahutuslikke üritusi;

hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;

algatusvõime, vastutustunne;

loovus, korrektsus, pingetaluvus;

heal tasemel arvutikasutusoskus.

 

Kasuks tuleb: 

võõrkeelte oskus;

autojuhiloa olemasolu.

 

Tööle asumise aeg: võimalusel kohe.

 

Dokumendid: CV ja sooviavaldus saata Vastseliina Rahvamaja aadressile Võidu 38, Vastseliina, 65201 Võrumaa või e-kirjaga VastseliinaRahvamaja@edu.voruvald.ee hiljemalt 19. septembriks 2022.

 

Lisainfo:

Anneli Lõhmus

Vastseliina Rahvamaja juhataja

5345 4214

VastseliinaRahvamaja@edu.voruvald.ee