Uudised ja teated:

PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlusvoor on avatud 07.-21.09.2022

PRIA avab 7. septembril maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtu.

Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot. Toetust, mis on kuni 150 000 eurot, saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Investeeringuobjekt peab asuma maapiirkonnas, millena Võru maakonnas ei käsitleta üksnes Võru linna territooriumi.

Toetust saavad taotleda kuni 9 töötajaga vähemalt 2 aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua maapiirkonda uusi töökohti  ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Loe lähemalt>>

Meetme info PRIA kodulehel, infotelefon 737 7678