Uudised ja teated:

Puudega inimesed saavad ka sel aastal kasutada sotsiaaltransporditeenust

Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud kõikidele Võru valla elanikele, kelle puue takistab isikliku sõiduauto või ühissõiduki kasutamist. Näiteks puudub ratastooliga sisenemise võimalus bussi või liikumis- või nägemiskahjustuse tõttu ei saa inimene juhtida isiklikku sõiduvahendit.

Sotsiaaltransporditeenust korraldab Kagu ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab osaühing Merling Reisid. Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud abivahenditega, olgu nendeks kas kargud, ratastool või trepitõstuk. Osutatava teenuse hulka kuulub kliendi saatjateenus mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi. Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada, kas omavahel või siduda avaliku liiniveo osutatava teenusega.

Sotsiaaltranspordi teenust osutatakse tööpäeviti kella 5.30–22.00.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse inimeste vajaduste hindamine. Võru vallas hindab teenuse vajadust sotsiaaltööspetsialist Ene Andrejev, telefon 5329 2574.

 

Sõidu Tellimine

Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel, kuid mitte vähem kui kaks tööpäeva ette. See annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal.

Sotsiaaltööspetsialistile tuleb anda täpne info planeeritavast sõidust: kuupäev, alguspunkt ja sihtpunkt, kellaeg, sõidu eesmärk, saatja kaasa tulemine või täiendavad vajadused (näiteks vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, trepironijat, oma või vedaja ratastooli).

 

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest peab dispetšerit teavitama esimesel võimalusel sobival viisil helistades tel 5855 2755 või kirjutada tellimus@ytk.ee. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui kümme tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ärajäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

 

Teenuse maksumus

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel ühekordne sisenemistasu. Tasu on veootsa põhine:

  • sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 5 eurot;
  • sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) – 10 eurot;
  • sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis – 30 eurot;
  • saatja sõidab kliendiga TASUTA.

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

 

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?

Juhul, kui klient on leppinud kokku tagasisõidu kellaja, kuid mingil põhjusel ei jõua kokkulepitud kohta, tuleb kliendil sellest teada anda autojuhile, edastada info hilinemise kohta ja tõenäoline kellaaeg, mil jõutakse kokkulepitud kohta. Selleks, et vajalik infovahetus toimuks, peab klient küsima autojuhilt tema telefoninumbri.

 

Lisainfo:

Angela Järvpõld

sotsiaalosakonna juhataja

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee