Uudised ja teated:

Riigikogu valimised 2023

Eestis toimuvad 2023. aastal Riigikogu valimised. Riigikogu valimiste päev on 5. märtsil. Valimisnädal algab esmaspäeval, 27. veebruaril. Hääletada saab nädala jooksul, 27. veebruarist 5. märtsini.

Riigikogu valimistel on hääletamisõigus vähemalt 18-aastasel Eesti kodanikul, kes ei kanna vanglakaristust.

Valija kantakse valijate nimekirja ja talle määratakse valimisringkond nende andmete alusel, mis on rahvastikuregistris 3. veebruari 2023 seisuga. Seetõttu on oluline, et selleks ajaks oleks kõigil õiged elukohaandmed rahvastikuregistris olemas. Kui elukoht on muutunud, saab rahvastikuregistri e-teenuste portaalis rahvastikuregister.ee esitada uue aadressi. Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele vallavalitsusele kohapeal või saata postiga.

Õiged andmed rahvastikuregistris on olulised ka selleks, et valijani jõuaks valimiste teabeleht. Sellel on kirjas üldine info hääletamisvõimalustest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas. Need, kel on ametlik @eesti.ee e-posti aadress suunatud või on e-posti aadress rahvastikuregistris, saavad teabelehe e-kirjaga. Nendele, kelle e-posti aadressi teada ei ole, saadetakse teabeleht paberil. Teabeleht jõuab valijateni hiljemalt 23. veebruaril.

Täpsema ülevaate valimisnädalast ja hääletamisvõimalustest Võru vallas avaldame veebruarikuus ajalehes Võru Valla Teataja.

 

Valimiste korraldaja Võru vallas

vallasekretär Kaja Kiilo

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee