Uudised ja teated:

Rüütli tee 6 ja Sinika katastriüksuste eelnõude avalik väljapanek projekteerimistingimuste andmiseks

Võru vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlused 20.09.2022 korraldusega nr 515 Kirumpää külas Rüütli tee 6 katastriüksusel (tunnus 91802:003:0040) aiamaja laiendamiseks ja elamuks ümberehitamiseks ning 20.09.2022 korraldusega nr 516 Kose alevikus Sinka katastriüksusele (tunnus 91701:001:2219) elamu ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 26. septembrist kuni 9. oktoobrini Võru valla veebilehel>> 

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 9. oktoobrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee