Uudised ja teated:

Tagasivaade toimunud kaasamiskoosolekutele

Võru vallavalitsus korraldas septembri hakul kaasamiskoosolekuid Vastseliina, Võru, Lasva, Orava ja Sõmerpalu piirkondades. Kaasamiskoosolekute peamiseks eesmärgiks oli koguda ettepanekuid Võru valla arengukavasse.

Paljud esitatud ettepanekud juba kajastuvad arengukavas mõne suurema teema all. Esitati ka palju selliseid ettepanekuid, mida saab jooksvalt lahendama hakata või suunata edasi organisatsioonidele, kelle valdkonda see puudutab. Paljud esitatud ettepanekud peavad aga paraku jääma pikemaks ajaks ootele, sest nagu igal pool, tuleb ka vallal teha valikuid ja kõike lihtsalt ei jõua. Koostöös kogukondadega jõuame kindlasti rohkem teha.

Kõige rohkem esitati ettepanekuid kultuuri, spordi, rahvatervise ja vaba aja ning taristu ja kommunaalmajanduse valdkondasse. Kultuuri, spordi, rahvatervise ja vaba aja valdkonnas olid peamisteks teemadeks külakeskuste, puhkealade ja sportimisvõimaluste arendamine. Taristu ja kommunaalmajanduse valdkonnas domineerisid enim teedega seotud teemad.

Võru vallavalitsus vaatab septembri lõpuks kõik esitatud ettepanekud üle ning esitab need oktoobris volikogule ja selle komisjonidele tutvumiseks ning otsustamiseks, millised ettepanekud täiendavalt lisada Võru valla arengukavasse.

Võru vallavalitsus tänab kõiki kaasamiskoosolekutel osalejaid ja kaasamõtlejaid. Valla jaoks on igal juhul oluline teada, millised teemad on aktuaalsed ning kuidas paremini valla elu edendada.

Kaasamiskoosolek Pühajõe piirkonnas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Merle Tsirk

arendusspetsialist

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee