Uudised ja teated:

Toimus Puiga põhikooli juurdeehituse sarikapidu

Täna, 25. oktoobri keskpäeval toimus Puiga põhikoolile juurde ehitatava hoone sarikapidu, millega tähistati koolihoone maksimaalse kõrguse saavutamist. Ehitajate paika pandud sarikapärja tõid katuselt alla Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja osaühingu Semuehitus projektijuht Ingemar Palm.

Puiga koolimaja juurde ehitatavale hoonele soovisid head Võru vallavanem Kalmer Puusepp, Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda ja Puiga põhikooli direktor Siiri Plangi. Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda viibis omasõnul järjestikku juba neljanda Puiga kooli sarikapeo juures.

Võru vallavanem Kalmer Puusepp rõhutas Puiga põhikooli juurdeehituse tarvilikkust kasvava rahvaarvuga piirkonna tõttu. „Puiga piirkonnas on eramute ehitamine hästi aktiivne ja seetõttu on piirkonda elama tulemas palju noori, mis omakorda täidab lastega nii Puiga kooli kui ka lasteaia," sõnas vallavanem. 2021.–2022. õppeaastal õpib Puiga põhikoolis 176 õpilast ja Puiga lasteaias Siilike käib sel õppeaastal 98 last.

Tänavu juuni alguses alustatud Puiga põhikooli ümberehitamise ja laiendamise tööd valmivad järgmise aasta augustis. Ümberehitamise ja laiendamise tööde käigus kerkib kahekorruseline juurdeehitis, kuhu tuleb lisaks ka lasteaiarühm. Juurdeehitusega saab olemasolev hoone lisa üle tuhande ruutmeetri. Vana osaga ühendatud koolimaja uues osas saavad olema lisaks eelkooliealistele lasteaiarühmale ning esimese koolistme klassidele söökla ja köök, mis kolivad vana koolihoone osa keldrist nii-öelda maapeale. Lisaks on juurde ehitatava koolimaja osasse planeeritud tehnoloogia, kodunduse ja käsitöö ning inglise keele klassid. Koolimaja juurde rajatakse ka kaks parklat: lasteaiale 16-kohaline parkla ja koolile 23-kohaline parkla.

Puiga põhikoolile teeb laiendustöid osaühing Semuehitus ja ehitusjärelvalvet teostab osaühing Kojak. Puiga põhikooli juurdeehitustööd lähevad maksma veidi üle 3,5 miljoni ja seda rahastab Võru vald.

Puiga põhikooli direktori Siiri Plangi sõnul on igapäevaselt silme all kerkiva hoone protsessi põnev jälgida ning kinnitas, et koostöö kooli, ehitaja ja vallaga on olnud väga hea ja sujuv.

Loodame, et maja ikka püsib ja täitub lastega!

 

Ehitajate paika pandud sarikapärja tõid katuselt alla Võru vallavanem Kalmer Puusepp ja osaühingu Semuehitus projektijuht Ingemar Palm. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

birgit.pettai@voruvald.ee

5309 9116