Uudised ja teated:

Uutele metsateedele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus on teada andnud nelja uue metsatee kasutusele võtmisest Lindora, Pindi, Piusa ja Umbsaare külades. Uutele teedele tuleb määrata kohanimi. Uutele teedele kohanime määrajaks on kohalik omavalitsus. Kohanimede seadusest tulenevalt avalikustatakse kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.