Uudised ja teated:

Väikehange: Parksepa kooli parkla laiendamine ja liikluskorraldus tööd (tähtaeg 19. august 2022 kell 16)

Väikehanke "Parksepa kooli parkla laiendamine ja liikluskorraldus tööd" lühikirjeldus: Parkla laiendus koos parkimise ümberkorraldusega. Olemasolev parkla laieneb 3 meetri võrra Võru poolses küljes. Parkla keskele rajatakse ohutussaar laiusega 1,5 m, teha parkla joonimine. Paigaldada vastavad liiklust ja parkimist korraldavad liiklusmärgid. Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 30. september 2022.

Hankedokumendid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist>>

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. august 2022 kell 16.

 

Lisainfo:

Rein Kraak

hankespetsialist

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee